top of page

Slaapcoaching voor bedrijven

Een goede slaap is onontbeerlijk om goed te functioneren overdag, ook op de werkvloer. Onvoldoende (kwalitatieve) nachtrust heeft een impact op het ziekteverzuim en de productiviteit. Bovendien is er een verhoogde kans op ongevallen, zowel op het werk als in het verkeer.

Zo'n 10% van de volwassenen heeft een chronisch slaapprobleem en dit aantal is (nog) hoger in een oudere populatie.

Slaapcoaching geeft werknemers (en werkgevers) meer inzicht in slaap, het belang van een goede nachtrust en biedt handvaten om de slaap en het functioneren  te verbeteren.

Ik werk de coaching steeds uit op maat van het bedrijf:

Informatieve sessie voor medewerkers en/of leidinggevenden

- Wat is slaap, het effect van leeftijd op de slaap, info over de verschillende slaapprocessen (en hoe je deze systemen kan beïnvloeden).

- Slaaphygiëne.

- Stress en de impact van stress op de slaap.

- Tips en tricks om beter te slapen en meer uitgerust te zijn.

Informatieve sessie gericht op ploegenarbeid

- De sessie wordt aangepast aan het type shiftsysteem: vroege-late ploeg, vol continu systeem, nachtwerk.

Slaapcoaching in meerdere sessies

- Na een informatieve sessie worden (een of meerdere) opvolgsessies voorzien

- Het slaappatroon wordt individueel (of in kleine groep) opgevolgd en geoptimaliseerd.

- Dit wordt afgestemd op het type (ploegen)arbeid.

Optimaliseren van werkritmes in ploegenarbeid.

- Advies voor werkgevers en leidinggevenden.

- Impact van werkschema's op de slaap en het functioneren.

Ik geef sessies in het Nederlands of Engels.

 

Enkele bedrijven en organisaties waarmee ik succesvol samenwerk(te)

Pulso, CM, Markant, Mc Bride, a. Schulman, Capsugel, samenwerking Attentia, Covestro, Total, Brussels Airport, BASF, Van Breda Risk & Benefits, YARA, Belgacom, Vandemoortele...

 

Aarzel niet om meer informatie te vragen. Dit kan via het contactformulier of telefonisch

Enkele reacties van deelnemers

“Interactieve en boeiende sessie, met kennis van zaken”

“Ik was verrast door de uitspraak ‘beter slapen kan je leren’ maar na het volgen van de sessie besef ik wat ik goed doe om mijn slaap gezond te houden en waar nog werk aan is om mijn slapen en algemeen functioneren te verbeteren”

“Niet belerend maar samen kijken hoe je de slaap kan optimaliseren”

“Deze sessie zouden we beter al veel eerder in onze loopbaan gekregen hebben, nu heb ik meer inzicht en ook nuttig advies gekregen hoe ik beter met het shiftwerk kan omgaan.”

“Jana treedt graag in interactie en betrekt de ganse groep in de sessie, beslist geen slaapverwekkende bijeenkomst!”

bottom of page